Wardrobe credits:
Total Zara

Wardrobe credits:
Dress: Zara
Accessories: Mango

Wardrobe credits:
Dress: Zara
Accessories: Mango

Wardrobe credits:
Total Zara

Wardrobe credits:
Total Zara

Wardrobe credits:
Total Zara

Wardrobe credits:
Total Zara

Wardrobe credits:
Total Zara

Wardrobe credits:
Total Zara

Wardrobe credits:
Total Zara

team credits

model agency

FP model agency

Makeup Artist

Gigireva Maria

Wardrobe Stylist

Valeria Skripachenko

Photographer

Vlad Sadovnichiy

Wardrobe Stylist

Miraslava Pluzhnikova

Model

Yulia Oleynik @FPmodels

production

Mode Production