Wardrobe credits:
T-shirt Zara
Jeans Mango

Wardrobe credits:
Skirt Zara
Blouse Lime

Wardrobe credits:
Skirt Zara
Blouse Lime

Wardrobe credits:
T-shirt Zara
Jeans Mango

Wardrobe credits:
T-shirt Zara
Jeans Mango

Wardrobe credits:
Skirt Zara
Blouse Lime

Wardrobe credits:
Total Zara

team credits

production

Mode Production

model agency

FP model agency

Model

Valeria Khavtasi

Photographer

Elena Vorokha

Wardrobe Stylist

Miraslava Pluzhnikova

Makeup Artist

Irina Malakhova