Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

Wardrobe credits:
style Pridvorova Evgeniya @elli_gane

team credits

Photographer/Creative Director

Alena Tokareva

Wardrobe Stylist

Pridvorova Evgeniya

Makeup Artist

Lily Iliuscenko

model

Nastya