Wardrobe credits:
Svetlana Anokhina @anokhina_style

Wardrobe credits:
Svetlana Anokhina @anokhina_style

Wardrobe credits:
Svetlana Anokhina @anokhina_style

Wardrobe credits:
Svetlana Anokhina @anokhina_style

Wardrobe credits:
Svetlana Anokhina @anokhina_style

team credits

Model

Kseniya Chernych

Model

Soffi Sheptovitskaya

Creative Director

Maria Rakova

Photographer

Victor Pavlyutkin

Makeup Artist

Mrs_mur_

Male Model

Egor Ryltsov

Fashion Designer

@Anokhina_style