Wardrobe credits:
Dress Lime

Wardrobe credits:
Dress Lime


Wardrobe credits:
Dress Lime

Wardrobe credits:
Dress Zara
Accessories Zara

Wardrobe credits:
Dress Zara
Accessories Zara

team credits

Photographer

Natasha Zakamulina


Instagram

production

Mode Production


Instagram

production Makeup Artist

Sveshnikova Alexandra


Instagram

Wardrobe Stylist

Anastasia Shabalina


Instagram

Female Model

Trusikhina Arina


Instagram