Wardrobe credits:
Dress and accessories: YuliyaSaArt

Wardrobe credits:
Dress and accessories: YuliyaSaArt

Wardrobe credits:
Dress and accessories: YuliyaSaArt

Wardrobe credits:
Dress and accessories: YuliyaSaArt

Wardrobe credits:
Dress and accessories: YuliyaSaArt

Wardrobe credits:
Dress and accessories: YuliyaSaArt
Swimsuit: Albertine Swim

Wardrobe credits:
Dress and accessories: YuliyaSaArt
Swimsuit: Albertine Swim

Wardrobe credits:
Dress and accessories: YuliyaSaArt
Swimsuit: Albertine Swim

Wardrobe credits:
Dress and accessories: YuliyaSaArt
Swimsuit: Albertine Swim

team credits

Makeup Artist/Hair Stylist

Ekaterina Kolodyazhnaya

Model

Alexandra Khabibulina

Photographer

Yuliya Salnikova